0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

1. Tư vấn sơ bộ về hồ sơ vụ việc

2. Báo giá dịch vụ / thù lao Luật sư

3. Ký kết Hợp đồng dịch vụ pháp lý

4. Giao nhận hồ sơ giấy tờ tài liệu từ Khách hàng (nếu có)

5. Thanh toán theo tiến độ hợp đồng

6. Tổ chức thực hiện dịch vụ

7. Bàn giao kết quả thực hiện

8. Xuất hóa đơn GTGT