0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tình huống: Vợ đã ly hôn có được hưởng di sản thừa kế của chồng cũ không?

Trả lời:

Một người sẽ được nhận phần di sản thừa kế khi thoả mãn một trong hai trường hợp sau:

- Trong di chúc người chết có nội dungđể lại một phần hoặc toàn bộ tài sản cho người đó.

- Nếu người chết không để lại di chúc thì phải thuộc một trong các hàng thừa kế của người để lại di sản:

Hàng thừa kế thứ nhất: Vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết

Hàng thừa kế thứ hai: Ông bà nội, ông bà ngoại, anh chị em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba: Cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Lưu ý: Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau. Nếu hàng thừa kế trước đó không còn người được hưởng di sản thừa kế (do từ chối nhận di sản thừa kế, bị truất quyền hưởng di sản thừa kế…) thì người ở hàng thừa kế sau sẽ được hưởng.

Vì đã ly hôn, hai người không còn là vợ chồng nên vợ cũ không thuộc bất kỳ hàng thừa kế nào. Chính vì thế, vợ cũ không được hưởng di sản thừa kế của chồng khi di chúc được chia theo pháp luật. Vợ cũ chỉ được hưởng di sản thừa kế khi được chồng cũ để lại một phần hoặc toàn bộ tài sản theo di chúc.

Ngoài ra, vợ đã ly hôn còn được hưởng di sản thừa kế của chồng cũ khi:

Khi đang tiến hành thủ tục ly hôn

Theo Khoản 1, Khoản 2 Điều 655 Bộ luật dân sự 2015 quy định:

“1. Trường hợp vợ, chồng đã chia tài sản chung khi hôn nhân còn tồn tại mà sau đó một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản.

2. Trường hợp vợ, chồng xin ly hôn mà chưa được hoặc đã được Tòa án cho ly hôn bằng bản án hoặc quyết định chưa có hiệu lực pháp luật, nếu một người chết thì người còn sống vẫn được thừa kế di sản”.

Trong thời điểm này, quan hệ hôn nhân giữa hai vợ chồng vẫn còn. Do đó, người vợ vẫn được hưởng di sản thừa kế từ chồng nếu chồng chết khi hai vợ chồng đang trong thời gian ly hôn.

Khi đã kết hôn với người khác

Theo Khoản 3 Điều 655 Bộ luật dân sự 2015 quy định: “Người đang là vợ hoặc chồng của một người tại thời điểm người đó chết thì dù sau đó đã kết hôn với người khác vẫn được thừa kế di sản”.

Ngay tại thời điểm người chồng chết, hai người vẫn là vợ chồng. Sau này, khi phân chia di sản thừa kế của người chồng, dù người vợ đã kết hôn với người khác thì vẫn được hưởng di sản thừa kế do chồng cũ để lại. Bởi thời điểm người chồng cũ chết, quan hệ hôn nhân giữa hai người vẫn tồn tại. Do đó, người vợ vẫn thuộc hàng thừa kế thứ nhất của người để lại di sản thừa kế.

TRIỂN LUẬT LAW.