0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Vợ chồng tôi hiện nay đã ly thân, con trai tôi năm nay 7 tuổi, đang sống với tôi. Tôi muốn hỏi luật sư: Chúng tôi chưa ly hôn thì khi ly thân chồng có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con không?

Trả lời:

Theo quy định tại điều 110 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 về nghĩa vụ cấp dưỡng của cha me với con như sau:

Cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con chưa thành niên, con đã thành niên không có khả năng lao động và không có tài sản để tự nuôi mình trong trường hợp không sống chung với con hoặc sống chung với con nhưng vi phạm nghĩa vụ nuôi dưỡng con.

Như vậy, khi cha mẹ không chung sống với con và con chưa thành niên thì cha, mẹ có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con. Vì vậy, trong trường hợp của bạn, vợ chồng bạn hiện nay đang ly thân, bạn đang là người trực tiếp nuôi con, vì vậy, chồng của bạn có nghĩa vụ cấp dưỡng hàng tháng cho con.

Về mức cấp dưỡng cho con khi ly thân, theo quy định tại điều 116 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014:

1. Mức cấp dưỡng do người có nghĩa vụ cấp dưỡng và người được cấp dưỡng hoặc người giám hộ của người đó thỏa thuận căn cứ vào thu nhập, khả năng thực tế của người có nghĩa vụ cấp dưỡng và nhu cầu thiết yếu của người được cấp dưỡng; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Khi có lý do chính đáng, mức cấp dưỡng có thể thay đổi. Việc thay đổi mức cấp dưỡng do các bên thỏa thuận; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

Như vậy, mức cấp dưỡng cho con khi ly thân hàng tháng của chồng bạn với con bạn do bạn và chồng tự thỏa thuận với nhau căn cứ trên mức thu nhập, điều kiện kinh tế, những khoản chi hàng tháng cho con bạn,….

Vậy, khi ly thân chồng bạn vẫn có nghĩa vụ cấp dưỡng cho con nếu người trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc con là bạn.

TRIỂN LUẬT LAW.