0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

[TRÁCH NHIỆM BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI DO CON CHƯA THÀNH NIÊN GÂY RA]

Tình huống: Chào Luật sư. Con tôi năm nay 11 tuổi, trong một lần sang nhà hàng xóm chơi đá bóng đã sơ ý sút quả làm vỡ tivi của nhà hàng xóm dẫn đến hư hỏng hoàn toàn. Vậy Luật sư vui lòng cho tôi hỏi, trong trường hợp này tôi có phải bồi thường không? Nếu có thì sẽ bồi thường như thế nào?

Nội dung tư vấn:

Chào bạn. Dựa trên những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin có ý kiến tư vấn như sau:

Trong trường hợp này, con bạn đã có hành vi gây ra thiệt hại cho người khác. Do căn cứ theo quy định tại Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 thì cha mẹ của cháu phải có trách nhiệm bồi thường. Điều 74 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau: “Cha mẹ phải bồi thường thiệt hại do con chưa thành niên, con đã thành niên mất năng lực hành vi dân sự gây ra theo quy định của Bộ luật dân sự.”.

Bên cạnh đó, căn cứ theo quy định tại Điều 586 Bộ luật Dân sự năm 2015 như sau:

Điều 586. Năng lực chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại của cá nhân

1. Người từ đủ mười tám tuổi trở lên gây thiệt hại thì phải tự bồi thường.

2. Người chưa đủ mười lăm tuổi gây thiệt hại mà còn cha, mẹ thì cha, mẹ phải bồi thường toàn bộ thiệt hại; nếu tài sản của cha, mẹ không đủ để bồi thường mà con chưa thành niên gây thiệt hại có tài sản riêng thì lấy tài sản đó để bồi thường phần còn thiếu, trừ trường hợp quy định tại Điều 599 của Bộ luật này.

Người từ đủ mười lăm tuổi đến chưa đủ mười tám tuổi gây thiệt hại thì phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu không đủ tài sản để bồi thường thì cha, mẹ phải bồi thường phần còn thiếu bằng tài sản của mình.

3. Người chưa thành niên, người mất năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi gây thiệt hại mà có người giám hộ thì người giám hộ đó được dùng tài sản của người được giám hộ để bồi thường; nếu người được giám hộ không có tài sản hoặc không đủ tài sản để bồi thường thì người giám hộ phải bồi thường bằng tài sản của mình; nếu người giám hộ chứng minh được mình không có lỗi trong việc giám hộ thì không phải lấy tài sản của mình để bồi thường.”

Như vậy, chiếu theo các quy định của pháp luật nêu trên, trong trường hợp này bạn phải có trách nhiệm bồi thường thiệt hại do hành vi của con mình gây ra.

Ngoài ra, bạn có hỏi về việc bồi thường như thế nào. Chúng tôi xin trả lời như sau:

Căn cứ theo quy định tại Điều 585 Bộ luật Dân sự năm 2015 về nguyên tắc bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng như sau:

Điều 585. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại

1. Thiệt hại thực tế phải được bồi thường toàn bộ và kịp thời. Các bên có thể thỏa thuận về mức bồi thường, hình thức bồi thường bằng tiền, bằng hiện vật hoặc thực hiện một công việc, phương thức bồi thường một lần hoặc nhiều lần, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

2. Người chịu trách nhiệm bồi thường thiệt hại có thể được giảm mức bồi thường nếu không có lỗi hoặc có lỗi vô ý và thiệt hại quá lớn so với khả năng kinh tế của mình.

3. Khi mức bồi thường không còn phù hợp với thực tế thì bên bị thiệt hại hoặc bên gây thiệt hại có quyền yêu cầu Tòa án hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác thay đổi mức bồi thường.

4. Khi bên bị thiệt hại có lỗi trong việc gây thiệt hại thì không được bồi thường phần thiệt hại do lỗi của mình gây ra.

5. Bên có quyền, lợi ích bị xâm phạm không được bồi thường nếu thiệt hại xảy ra do không áp dụng các biện pháp cần thiết, hợp lý để ngăn chặn, hạn chế thiệt hại cho chính mình.”

Đồng thời, trong trường hợp này, con bạn gây thiệt hại về tài sản (chiếc tivi). Do đó, để xác định thiệt hại thì cần căn cứ vào Điều 589 Bộ luật Dân sự năm 2015 để xác định như sau:

“Điều 589. Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm

Thiệt hại do tài sản bị xâm phạm bao gồm:

1. Tài sản bị mất, bị hủy hoại hoặc bị hư hỏng.

2. Lợi ích gắn liền với việc sử dụng, khai thác tài sản bị mất, bị giảm sút.

3. Chi phí hợp lý để ngăn chặn, hạn chế và khắc phục thiệt hại.

4. Thiệt hại khác do luật quy định.”

Như vậy, có thể thấy rằng, con bạn đã gây thiệt hại làm hư hỏng hoàn toàn chiếc tivi thì bạn phải bồi thường toàn bộ và kịp thời đối với thiệt hại. Các bên có thể thỏa thuận với nhau về mức bồi thường và hình thức bồi thường, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật sư Triển Luật về vấn đề mà bạn yêu cầu. Nếu bạn còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi để được tư vấn và giải đáp cụ thể.