0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

TÌM THẤY DI CHÚC BỊ THẤT LẠC THÌ XỬ LÝ NHƯ THẾ NÀO

Tình huống: Bố tôi mất cách đây 3 năm. Tuy nhiên khi bố tôi mất thì không ai biết bố tôi có để lại di chúc hay không. Bây giờ chúng tôi đã tìm thấy di chúc của bố tôi thì di sản của bố tôi để lại sẽ xử lý thế nào?

Trả lời:

Di chúc bị thất lạc tuy nhiên sau đó tìm lại được, nếu có nội dung chứng minh được ý chí, nguyện vọng của người để lại di sản sẽ được giải quyết theo quy định tại khoản 2, 3 Điều 642 Bộ luật dân sự 2015, cụ thể

“2. Trường hợp di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc thì di sản được chia theo di chúc.

3. Trong thời hiệu yêu cầu chia di sản, trường hợp di sản đã chia mà tìm thấy di chúc thì phải chia lại theo di chúc nếu người thừa kế theo di chúc yêu cầu”.

Vì bạn không nêu rõ thông tin, nên chúng tôi không xác định được di sản của bố bạn đã được chia hay chưa, nên chúng tôi chia hai trường hợp như sau:

Trường hợp 1: Di sản chưa chia mà tìm thấy di chúc:

Trường hợp di sản chưa được chia và tìm thấy di chúc thì di sản sẽ được chia theo nội dung của di chúc, với điều kiện di chúc được lập một cách hợp pháp và còn hiệu lực theo điều 643 Bộ luật dân sự 2015.

Tính hợp pháp của di chúc được quy định tại Khoản 1 Điều 630, bao gồm:

- Người lập di chúc minh mẫn, sáng suốt trong khi lập di chúc; không bị lừa dối, đe doạ, cưỡng ép;

- Nội dung của di chúc không vi phạm điều cấm của luật, không trái đạo đức xã hội;

- Di chúc bằng văn bản không có công chứng, chứng thực chỉ được coi là hợp pháp, nếu có đủ các điều kiện pháp luật về nội dung, hình thức của di chúc. Và người lập di chúc phải minh mẫn, sáng suốt, không chịu sự lừa dối, đe dọa, cưỡng ép từ bất kỳ ai;

- Nếu là di chúc miệng thì phải đảm bảo thêm: Người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng của mình trước mặt ít nhất hai người làm chứng. Ngay sau khi người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, người làm chứng ghi chép lại, cùng ký tên hoặc điểm chỉ;

- Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày người di chúc miệng thể hiện ý chí cuối cùng, di chúc phải được công chứng viên hoặc cơ quan có thẩm quyền chứng thực xác nhận chữ ký hoặc điểm chỉ của người làm chứng.

Trường hợp 2: Di sản đã chia mà tìm thấy di chúc:

Trong trường này, nếu thời hiệu yêu cầu chia di sản thừa kế vẫn còn thì nếu những người thừa kế theo di chúc có yêu cầu thì di sản sẽ phải chia lại để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của những người thừa kế theo di chúc đã yêu cầu đó. Còn những ai không có yêu cầu thì không phân chia lại di sản mà người đó đã nhận.

Tương tự như trường hợp 1, di sản chỉ được chia theo yêu cầu nếu di chúc tìm lại đó được lập hợp pháp và trong thời hiệu yêu cầu chia di sản. Bạn lưu ý là thời hạn yêu cầu phân chia di sản là 30 năm đối với bất động sản và 10 năm đối với động sản. Thời hạn này được tính từ thời điểm mở thừa kế (thời điểm bố bạn mất) đến thời điểm người được hưởng thừa kế yêu cầu phân chia di sản.

TRIỂN LUẬT LAW.