0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tình huống:

Vợ chồng tôi đã thuận tình ly hôn. Cả hai đều đã thỏa thuận chồng tôi là người nuôi con còn tôi sẽ cấp dưỡng và tôi vẫn được thăm nom cháu. Tuy nhiên sau đó gia đình chồng đã nhiều lần cấm cản tôi thăm nom cháu và còn đe dọa tôi nhiều lần.

Tôi có thể giành lại quyền nuôi con được không?

Trả lời:

Theo Khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định: “2. Cha, mẹ trực tiếp nuôi con cùng các thành viên gia đình không được cản trở người không trực tiếp nuôi con trong việc thăm nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con”.

Như vậy, gia đình chồng cũ của chị đã vi phạm Khoản 2 Điều 83 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 nên chị có thế làm đơn yêu cầu cơ quan thi hành án giải quyết cho thi hành vấn đề thăm nom, chăm sóc con chung theo bản án của tòa. Cơ quan thi hành án sẽ yêu cầu gia đình anh ấy thực hiện đúng nghĩa vụ của mình về việc thăm nom con.

Sau đấy, chị nên thỏa thuận với chồng cũ về việc thay đổi quyền yêu cầu nuôi con. Nếu chị và anh ấy có thể thỏa thuận được với nhau thì anh ấy có thể yêu cầu tòa án thay đổi quyền trực tiếp nuôi con.

Trong trường hợp không thỏa thuận được với anh ấy, chị vẫn có thể yêu cầu tòa án thay đổi quyền trực tiếp nuôi con theo quy định tại Điều 84 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định về vấn đề Thay đổi người trực tiếp nuôi con sau khi ly hôn:

“1. Trong trường hợp có yêu cầu của cha, mẹ hoặc cá nhân, tổ chức được quy định tại khoản 5 Điều này, Tòa án có thể quyết định việc thay đổi người trực tiếp nuôi con.

2. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con được giải quyết khi có một trong các căn cứ sau đây:

a) Cha, mẹ có thỏa thuận về việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phù hợp với lợi ích của con;

b) Người trực tiếp nuôi con không còn đủ điều kiện trực tiếp trông nom, chăm sóc, nuôi dưỡng, giáo dục con.

3. Việc thay đổi người trực tiếp nuôi con phải xem xét nguyện vọng của con từ đủ 07 tuổi trở lên.

4. Trong trường hợp xét thấy cả cha và mẹ đều không đủ điều kiện trực tiếp nuôi con thì Tòa án quyết định giao con cho người giám hộ theo quy định của Bộ luật dân sự.

5. Trong trường hợp có căn cứ theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều này thì trên cơ sở lợi ích của con, cá nhân, cơ quan, tổ chức sau có quyền yêu cầu thay đổi người trực tiếp nuôi con:

a) Người thân thích;

b) Cơ quan quản lý nhà nước về gia đình;

c) Cơ quan quản lý nhà nước về trẻ em;

d) Hội liên hiệp phụ nữ”.

TRIỂN LUẬT LAW.