0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Mô tả: Chị Hà lấy chồng và sống cùng với gia đình cha mẹ chồng đã hơn 20 năm. Trong thời gian chung sống, chị luôn toàn tâm toàn ý với gia đình chồng, không suy tính chuyện gì, bản thân chị là nội trợ không có thu nhập nên chỉ đóng góp công sức trong việc sửa chữa nhà cửa, mua sắm nhiều tài sản lớn trong nhà. Nay chị và chồng đang thỏa thuận việc ly hôn do mâu thuẫn kéo dài không thể hàn găn. Trong trường hợp này, chị Hà có được phân chia tài sản gì không?

Hướng giải quyết:

Theo tình huống trên, căn cứ theo Điều 61 Luật Hôn nhân và gia đình 2014 quy định chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình như sau:

“Điều 61. Chia tài sản trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình

1. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà ly hôn, nếu tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình không xác định được thì vợ hoặc chồng được chia một phần trong khối tài sản chung của gia đình căn cứ vào công sức đóng góp của vợ chồng vào việc tạo lập, duy trì, phát triển khối tài sản chung cũng như vào đời sống chung của gia đình. Việc chia một phần trong khối tài sản chung do vợ chồng thỏa thuận với gia đình; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu Tòa án giải quyết.

2. Trong trường hợp vợ chồng sống chung với gia đình mà tài sản của vợ chồng trong khối tài sản chung của gia đình có thể xác định được theo phần thì khi ly hôn, phần tài sản của vợ chồng được trích ra từ khối tài sản chung đó để chia theo quy định tại Điều 59 của Luật này.”

Như vậy, căn cứ theo quy định trên, chị Hà có thể chia tài sản dựa theo công sức đóng góp đối với phần tài sản của gia đình.

TRIỂN LUẬT LAW.