0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Tình huống:

Nếu người chết không để lại di chúc thì ai có quyền hưởng di sản thừa kế? Cách chia như thế nào? Con nuôi có quyền hưởng di sản thừa kế trong trường hợp này hay không ?

Nội dung tư vấn:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Văn phòng Chúng tôi. Sau đây là câu trả lời của Chúng tôi về thắc mắc của bạn

Nếu người chết không để lại di chúc trước khi chết thì căn cứ vào Bộ Luật Dân sự 2015 thì tài sản của người đó sẽ được chia theo pháp Luật và tuân theo thứ tự tại Điều 651 Bộ luật Dân sự 2015 quy định về Người thừa kế theo pháp luật như sau:

Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

Những người cùng hàng thừa kế thì sẽ được nhận phần di sản thừa kế bằng nhau. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.

Trường hợp con của người để lại di sản chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì cháu được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của cháu được hưởng nếu còn sống; nếu cháu cũng chết trước hoặc cùng một thời điểm với người để lại di sản thì chắt được hưởng phần di sản mà cha hoặc mẹ của chắt được hưởng nếu còn sống.

Về câu hỏi con nuôi trong trường hợp này có được nhận di sản thừa kế hay không thì câu trả lời là có, căn cứ vào Điều 653 Bộ luật Dân sự quy định về  Quan hệ thừa kế giữa con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi và cha đẻ, mẹ đẻ thì con nuôi và cha nuôi, mẹ nuôi được thừa kế di sản của nhau và còn được thừa kế di sản theo quy định tại Điều 651 và Điều 652 của Bộ luật này.

Trên đây là câu trả lời của Văn phòng Chúng tôi về câu hỏi của bạn. Một lần nữa cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi về Văn phòng của Chúng tôi.

TRIỂN LUẬT LAW.