0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

MUỐN SỬA ĐỔI, BỔ SUNG DI CHÚC ĐÃ LẬP CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Tình huống: Tôi có 3 người con, 2 trai và 1 gái, vợ tôi đã mất từ lâu. Năm 2019, tôi có lập 01 bản di chúc để lại toàn bộ tài sản cho 3 người con của tôi. Cuối năm 2021, tôi có quen biết với bà A, sau đó đã đưa bà A về chung sống nhưng không đăng ký kết hôn. Thấy bà A chăm sóc tôi rất chu đáo, tôi muốn để lại một phần tài sản của mình cho bà A, vậy hiện nay tôi muốn sửa lại bản di chúc đã lập vào năm 2019 có được hay không?

Nội dung tư vấn:

Chào bác! Theo những thông tin mà bác cung cấp, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

Căn cứ theo Điều 624 Bộ luật dân sự năm 2015 quy định như sau:

Điều 624. Di chúc

Di chúc là sự thể hiện ý chí của cá nhân nhằm chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Theo quy định tại điều này, có thể thấy rằng di chúc chính là sự thể hiện ý chí của người lập di chúc nhằm thể hiện nguyện vọng muốn chuyển tài sản của mình cho người khác sau khi chết.

Vì là sự thể hiện ý chí của cá nhân người lập di chúc nên người lập di chúc hoàn toàn có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc, cụ thể Điều 640 Bộ luật dân sự năm 2015 đã quy định như sau:

Điều 640. Sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc

1. Người lập di chúc có thể sửa đổi, bổ sung, thay thế, hủy bỏ di chúc đã lập vào bất cứ lúc nào.

2. Trường hợp người lập di chúc bổ sung di chúc thì di chúc đã lập và phần bổ sung có hiệu lực pháp luật như nhau; nếu một phần của di chúc đã lập và phần bổ sung mâu thuẫn nhau thì chỉ phần bổ sung có hiệu lực pháp luật.

3. Trường hợp người lập di chúc thay thế di chúc bằng di chúc mới thì di chúc trước bị hủy bỏ.

Như vậy, trong trường hợp này, bác hoàn toàn có quyền sửa đổi, bổ sung di chúc mà bác đã lập trước đó bất kỳ lúc nào.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật sư Triển Luật về vấn đề mà bác yêu cầu. Nếu bác còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.