0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

Mô tả: Hai vợ chồng anh Tiến đã chung sống và kết hôn được 03 năm và có 01 con chung. Thời gian đầu, hai vợ chồng chung sống tương đối hạnh phúc. Tuy nhiên, thời gian sau đó, do không còn tiếng nói chung cùng với luôn có mâu thuẫn trong đời sống gia đình, hai vợ chồng đã quyết định ly hôn; đồng thời đã thỏa thuận cụ thể về việc chia tài sản, nuôi con. Trong trường hợp này, có được xem là thuận tình ly hôn và Tòa giải quyết theo thủ tục công nhận thuận tình ly hôn không?

Hướng giải quyết:

Theo tình huống trên, căn cứ theo Điều 55 Luật Hôn nhân và Gia đình 2014 quy định về thuận tình ly hôn:

“Điều 55. Thuận tình ly hôn

Trong trường hợp vợ chồng cùng yêu cầu ly hôn, nếu xét thấy hai bên thật sự tự nguyện ly hôn và đã thỏa thuận về việc chia tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu không thỏa thuận được hoặc có thỏa thuận nhưng không bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ và con thì Tòa án giải quyết việc ly hôn.”

Như vậy, căn cứ theo quy định, nếu đã thật sự ly hôn và đã thỏa thuận về tài sản, việc trông nom, nuôi dưỡng, chăm sóc, giáo dục con trên cơ sở bảo đảm quyền lợi chính đáng của vợ, con thì Tòa án công nhận thuận tình ly hôn; nếu thỏa thuận không bảo đảm quyền lợi cho vợ, con thì Tòa án chỉ giải quyết việc ly hôn và Tòa án có thẩm quyền giải quyết theo các yêu cầu theo quy định về Điều 28, 29 Bộ luật Tố tụng dân sự 2015.

TRIỂN LUẬT LAW.