0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

CHỒNG CÓ TRÁCH NHIỆM NHẬP TÀI SẢN RIÊNG VÀO TÀI SẢN CHUNG VỢ CHỒNG KHÔNG?

Tình huống: Trước khi kết hôn, tôi được bố mẹ cho 01 mảnh đất. Sau khi kết hôn, tôi không nhập khối tài sản riêng của mình vào khối tài sản chung của vợ chồng mà đem tài sản đó cho thuê (mỗi tháng được 2.000.000 đồng), số tiền cho thuê tài sản tôi dùng để tiêu xài cá nhân. Thấy vậy, vợ tôi bức xúc, yêu cầu tôi phải nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung của vợ chồng, tiền cho thuê hàng tháng phải để chi tiêu cho cuộc sống chung của vợ chồng. Tôi không đồng ý nên đã dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng. Luật sư cho tôi hỏi tôi có trách nhiệm nhập khối tài sản riêng vào khối tài sản chung vợ chồng không? Số tiền cho thuê tôi có trách nhiệm nhập vào khối tài sản chung để đáp ứng nhu cầu chi tiêu chung của vợ chồng không?

Nội dung tư vấn:

Chào anh! Theo những thông tin mà anh cung cấp, chúng tôi có ý kiến tư vấn như sau:

1. Đối với việc nhập khối tài sản riêng vào tài sản chung vợ chồng

Căn cứ theo khoản 1 Điều 43 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 43. Tài sản riêng của vợ, chồng

1. Tài sản riêng của vợ, chồng gồm tài sản mà mỗi người có trước khi kết hôn; tài sản được thừa kế riêng, được tặng cho riêng trong thời kỳ hôn nhân; tài sản được chia riêng cho vợ, chồng theo quy định tại các điều 38, 39 và 40 của Luật này; tài sản phục vụ nhu cầu thiết yếu của vợ, chồng và tài sản khác mà theo quy định của pháp luật thuộc sở hữu riêng của vợ, chồng.

...

Căn cứ theo khoản 1 Điều 44 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 44. Chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng

1. Vợ, chồng có quyền chiếm hữu, sử dụng, định đoạt tài sản riêng của mình; nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào tài sản chung

Căn cứ các quy định nêu trên, mảnh đất mà bố mẹ tặng cho anh trước khi kết hôn là tài sản riêng của anh. Anh có quyền nhập hoặc không nhập tài sản riêng vào khối tài sản chung. Do đó, vợ anh không có quyền yêu cầu anh phải nhập tài sản này vào tài sản chung của vợ chồng.

2. Đối với số tiền cho thuê đất

Căn cứ theo khoản 1 Điều 33 Luật Hôn nhân và gia đình năm 2014 quy định như sau:

Điều 33. Tài sản chung của vợ chồng

1. Tài sản chung của vợ chồng gồm tài sản do vợ, chồng tạo ra, thu nhập do lao động, hoạt động sản xuất, kinh doanh, hoa lợi, lợi tức phát sinh từ tài sản riêng và thu nhập hợp pháp khác trong thời kỳ hôn nhân, trừ trường hợp được quy định tại khoản 1 Điều 40 của Luật này; tài sản mà vợ chồng được thừa kế chung hoặc được tặng cho chung và tài sản khác mà vợ chồng thỏa thuận là tài sản chung.

Quyền sử dụng đất mà vợ, chồng có được sau khi kết hôn là tài sản chung của vợ chồng, trừ trường hợp vợ hoặc chồng được thừa kế riêng, được tặng cho riêng hoặc có được thông qua giao dịch bằng tài sản riêng.”

Theo quy định trên, số tiền 2.000.000 đồng mà anh cho thuê mảnh đất của bố mẹ cho sẽ được xem là lợi tức phát sinh từ tài sản riêng theo quy định của pháp luật. Do đó, số tiền này sẽ được xem là tài sản chung của vợ chồng. Vì vậy, vợ anh hoàn toàn có quyền yêu cầu anh nhập số tiền cho thuê này vào khối tài sản chung của vợ chồng để phục vụ cho các nhu cầu sinh hoạt của gia đình.

Trên đây là nội dung tư vấn của Văn phòng luật sư Triển Luật về vấn đề mà anh yêu cầu. Nếu anh còn vướng mắc hoặc cần hỗ trợ các vấn đề pháp lý khác, vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ số 213A (Tầng 2) Nguyễn Xí, Phường 13, Quận Bình Thạnh, TPHCM, số điện thoại liên hệ: 0903.121.676 – 077.682.0693 để được tư vấn và giải đáp cụ thể.