0903.121.676 / 077.682.0693
0903.121.676 / 077.682.0693

BỊ TAI NẠN NGHIÊM TRỌNG TRONG QUÁ TRÌNH LY HÔN

Tình huống:

Anh Hải và chị Tâm kết hôn đến nay đã được 08 năm và có với nhau 03 đứa con chung (02 trai, 01 gái). Vì phát sinh nhiều mâu thuẫn trong cuộc sống nên hai người đã thuận tình ly hôn và Tòa án đã có quyết định ly hôn nhưng chưa có hiệu lực pháp luật. Trong khoảng thời gian trên, anh Hải bị tai nạn qua đời và không để lại di chúc. Vì vậy, phía gia đình của anh Hải đã lấy lý do anh đã mất, hai người đã ly hôn nên yêu cầu chị Tâm phải trả lại tài sản của anh trong khối tài sản chung của hai vợ chồng và để lại cho bố mẹ Hải. Chị Tâm không đồng ý vì còn phải sử dụng tài sản đó để nuôi dưỡng 03 người con. Vậy trường hợp này sẽ được xử lý như thế nào?

Hướng giải quyết:

Theo tình huống trên, căn cứ Điều 57 Luật hôn nhân và gia đình năm 2014:

“Điều 57. Thời điểm chấm dứt hôn nhân và trách nhiệm gửi bản án, quyết định ly hôn

1. Quan hệ hôn nhân chấm dứt kể từ ngày bản án, quyết định ly hôn của Tòa án có hiệu lực pháp luật.

2. Tòa án đã giải quyết ly hôn phải gửi bản án, quyết định ly hôn đã có hiệu lực pháp luật cho cơ quan đã thực hiện việc đăng ký kết hôn để ghi vào sổ hộ tịch; hai bên ly hôn; cá nhân, cơ quan, tổ chức khác theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự và các luật khác có liên quan.”

Do đó, vì Quyết định ly hôn chưa có hiệu lực pháp luật nên chị Tâm vẫn còn là vợ hợp pháp của anh Hải.

Ngoài ra, đối với tài sản do anh Hải bị tai nạn qua đời và chưa có di chúc thì tài sản của anh được chia căn cứ theo quy định tại Điều 649 Bộ luật dân sự năm 2015 về việc thừa kế theo pháp luật và áp dụng theo quy định tại điểm a Khoản 1 Điều 651 Bộ luật dân sự 2015 như sau:

Điều 649. Thừa kế theo pháp luật

Thừa kế theo pháp luật là thừa kế theo hàng thừa kế, điều kiện và trình tự thừa kế do pháp luật quy định.”

“Điều 651. Người thừa kế theo pháp luật

1. Những người thừa kế theo pháp luật được quy định theo thứ tự sau đây:

a) Hàng thừa kế thứ nhất gồm: vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ, cha nuôi, mẹ nuôi, con đẻ, con nuôi của người chết;

b) Hàng thừa kế thứ hai gồm: ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại, anh ruột, chị ruột, em ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là ông nội, bà nội, ông ngoại, bà ngoại;

c) Hàng thừa kế thứ ba gồm: cụ nội, cụ ngoại của người chết; bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột của người chết; cháu ruột của người chết mà người chết là bác ruột, chú ruột, cậu ruột, cô ruột, dì ruột; chắt ruột của người chết mà người chết là cụ nội, cụ ngoại.

2. Những người thừa kế cùng hàng được hưởng phần di sản bằng nhau.

3. Những người ở hàng thừa kế sau chỉ được hưởng thừa kế, nếu không còn ai ở hàng thừa kế trước do đã chết, không có quyền hưởng di sản, bị truất quyền hưởng di sản hoặc từ chối nhận di sản.”

Như vậy, căn cứ vào các quy định trên thì chị Tâm, các con của chị Tâm, anh Hải và bố, mẹ đẻ của anh Hải là người thuộc hàng thừa kế thứ nhất và sẽ được hưởng phần di sản thừa kế do anh Hải để lại.

TRIỂN LUẬT LAW.